30-50% SALE - we´re closing down #loveandletgo

HER STORY MATTERS – WITH TESS WALTENBURG

Meet the joyful and wise changemaker Tess – a source of inspiration who thrive by the sea who describes herself as a day dreamer, but as far as we can see many of her visions also seems to come alive. This earth keeper is not only passionated about chocolate (accordingly to herself) but also a conscious soul dedicated to make a sustainable footprint via different creative projects. Tess is on the board of the conscious non-profit 'Sustainable Influencers' and she's also the creator of the Swedish podcast called 'Steg för Steg'. In this portrait Tess vulnerably shares why last year was extra tough on her and what she thinks is important to invite in our lives in order to create space for sustainability. It is with humbleness we share this wise woman's words that truly touched our hearts. This is Tess Waldenburg – and her story matters!

 _____

Sustainable fashion is something that is widely discussed in all types of contexts and especially when it comes to fashion.
What are your thoughts about this and how do you define sustainability in your closet?
 
I think sustainable fashion is a concept that can mean several different things, preferably in combination. It is partly about a respectful production where the employees are working under fair ethics and conditions that are in accordance with the human rights. Secondly, that the impact on the planet should be as small as possible, the garments should last both in terms of quality and style. For the individual, it can be a mix of taking care of what you already have. And when you decide to buy something new - make sure it is nicely produced. But before purchasing at all I think the greatest thing you can do is to look for an optional choice at the second hand market. We need to start use more of the stuff that already exists! Sustainable fashion for me is very much about reducing the negative impact of the fashion industry so that we can focus on the creative and fun with it.

 
Tess dressed up for change, always with the most beautiful heart – stunning inside out.
 
All of our creations come with history from women in India and Nepal who previously carried these textiles as traditional saris.
Her story is now in your hands and you are about to write the future chapter. What will it be about?
 
2020 was for me, just like for many others, a very tough and transformative year. I had planned to graduate and start my business full time, something that felt both scary and exciting. Then came the pandemic and stirred up all my plans and in September my dad passed away very unexpectedly. It all hit me extremely hard. This year will be characterized both by finding my way back to myself and by really delving into what is important to me. I will continue to run my own business and work to build a long-term sustainable company. It means a lot to me to be able to follow my dreams and working with your passion is than "just" a job. This opportunity has given me a belief in myself and I’ve learned incredibly much as a human being. As I work value-driven and feel that I contribute to a better world, working is not just about ”putting food on the table”. I’m blessed to meet other amazing women on the journey that really touches me deeply. Like you, guys.

 So, last but not least; Do you have any tips to share when it comes to becoming a changemaker through your wardrobe?

What I usually give as a first advice is to choose carefully. Be mindful of what you’re purchasing. Think about what you really like, choose nicely produced garments and take good care of them. It's hard not to be influenced by trends, but once we start thinking, we probably know what we like and fit in. When we choose clothes we really love and will love for a long time ahead, it becomes both more fun to dress and the wardrobe becomes more valuable. If you feel unsure about your style, buy second hand or arrange a change of clothes day with a friend to try it out. In these times, it is nice to have a video meeting where you show the garments and then change bags outdoors. We can all do something for a more sustainable development and the wardrobe is an easy and fun place to start!

So much gratitude your way Tess, for being beautifully brave, vulnerable and for sharing hope with grace and pure wisdom.
We're so grateful for sharing your story forward and sending you all our love and support for the now and for the good things coming.
 


Go dive into more with Tess via
xx 

Lisa and Julia
sisters and co-founders
of Cornelia Sun Collective
 
________________________________________________________________

In Swedish 


Kort om dig – vem är Tess?
 
Jag är en 27-årig småbarnsmamma från Lund som brinner för att förmedla glädjen med ett mer hållbart liv. En av mina största svagheter är choklad, jag lär mig nästan alla låttexter jag hör, trivs vid havet och älskar olika nyanser av grönt och blått. Jag pratar mycket och dagdrömmer ofta. Efter flera tuffa händelser i mitt liv har jag verkligen tänkt om kring hur jag vill leva. Jag har rensat bland mina prylar, fått mer frihet att leva det liv jag vill leva och jag har tagit steget och vågat satsa på min dröm om att driva eget inom hållbarhet och kommunikation. Jag brinner även för hållbart mode och är otroligt glad över att få vara med här. En snygg stil kan verkligen gå hand i hand med omtanke för omvärlden och andra människor. Ni hittar mig sedan cirka två år tillbaka på min kanaler på Instagram, min blogg, youtube och min podcast Steg för Steg - Inspiration för en hållbar livsstil. Där hoppas jag på att inspirera fler att hitta en livsstil som både är snäll mot oss själva och mot planeten.
 
Hållbarhet är något som diskuteras flitigt i alla olika typer av sammanhang.
Hur ser du på begreppet hållbart mode och vad innebär det enligt dig?
 
Jag tycker att det är ett begrepp som kan innebära flera olika saker, gärna i kombination. Det handlar dels om att kläderna ska vara producerade med respekt för människorna som syr dem. Dels att påverkan på planeten ska vara så lite som möjligt. Men även att plaggen ska hålla både kvalitetsmässigt och stilmässigt. För den enskilde individen kan det vara en mix av att ta hand om det man redan har till att köpa nytt som är schysst producerat och att leta second hand för att ta till vara på de plagg som redan finns. Hållbart mode för mig handlar mycket om att minska på modebranschens negativa påverkan så att vi kan fokusera på det kreativa och roliga med det.
 
Alla våra våra kreationer bär på historia ifrån kvinnor i Indien och Nepal som tidigare burit dessa textilier som traditionella saris. Du har nu tagit vid och tillskriver den fortsatta berättelsen på just ditt unika plagg. Vad handlar ditt nästkommande kapitel i livet om? Har du några intentioner för det kommande året som du hoppas blir till verklighet? 
 
2020 var för mig, precis som för många andra, ett väldigt tufft och omvälvande år. Jag hade tänkt ta examen och starta igång mitt företag på heltid, något som kändes både läskigt och spännande. Sedan kom pandemin och rörde upp alla mina planer, och i september gick min pappa bort väldigt oväntat vilket tog oerhört hårt på mig. Det här året kommer att präglas både av att hitta tillbaka till mig själv och på riktigt djupdyka i vad som är viktigt för mig. Och självklart att fortsätta driva eget och arbeta för att bygga upp ett långsiktigt hållbart företag. Att driva eget och följa mina drömmar har inneburit så mycket mer för mig än "bara" ett jobb, det har gett mig en tro på mig själv och utvecklat mig otroligt mycket som människa. I och med att jag jobbar värderingsdrivet och känner att jag bidrar till en bättre värld så handlar det inte bara om att sätta mat på bordet. Jag träffar dessutom otroligt många andra fantastiska kvinnor på den resan som verkligen berör mig på djupet. Som ni.
 
Avslutningsvis, vad är dina bästa tips på hur man med enkla medel genom sin garderob kan bidra till en mer hållbar utveckling?
 
Det jag brukar ge som första tips är att välja med omsorg. Fundera på vad du verkligen tycker om, välj schysst producerade plagg och ta väl hand om dem. Det är svårt att låta bli att påverkas av trender, men när vi väl börjar fundera vet vi nog vad vi trivs i och passar i. När vi väljer plagg vi verkligen gillar och älskar att ha på oss så blir det både roligare att klä sig och garderoben blir mer hållbar. Är du osäker på om något är din stil, köp det second hand eller ordna en klädbytardag med en kompis för att testa. I dessa tider går det fint att ha en video-träff där man visar upp plaggen och sedan byta påsar utomhus. Vi kan alla göra något för en mer hållbar utveckling och garderoben är ett enkelt och roligt ställe att börja!