30-50% SALE until Dec 31 #loveandletgo

HER STORY MATTERS – WITH NATALIE ERIKSSONMeet Natalie Eriksson, author of the acclaimed book 'The women who own the stock market', in Swedish 'Kvinnorna som äger börsen - aktier för nybörjare', a masterpiece with personal portraits varied with lessons and tips for those who want to get started with stock trading. 

Natalie, in addition to working as a consultant, is also a part of the trion behind the popular Facebook group Shares for Beginner Girls. Above all this she is also a changemaker through her wardrobe by wearing Cornelia Sun Collective. We got the chance to dive into her inspiring world for a second and ask her more about her view upon sustainability and women´s empowerment.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
Each garment in our collection is made out of up-cycled textiles with stories to tell. These fabrics have previously been worn by women in Nepal and India as traditional saris. You are now the co-writer of this print and it´s time for you to tell your story. What is your next chapter about and in which context do you prefer to wear your kimono? 

– My next chapter is mainly about women's, and my own, ownership. To fully own my own time, the company I am working on and my history. I often wear a lot of black and white but want the fall to be colorful - and then Cornelia Sun fits perfectly.


What does the concept of sustainable fashion mean to you?

 
– That sustainability exists throughout the whole chain; from production with good conditions, to the care of the garment properly at the end consumer rather than becoming throwaway. There are many big chains that produce lots of clothes that go to waste – I can not think of anything more outdated than that.


Natalie in her unique Cornelia Sun Maxi Kimono. 
 


What are your three best easy-going tips on how to make a positive change through your wardrobe? 

– Quality in quantity, to take care of your clothes so that they last for a long time as well as to choose brands who truly care. It is sometimes said that consumer power is limited and does not make a big difference in general; but I think and hope there will not be a truth in the future. 


By wearing Cornelia Sun Collective, you're not only promoting a more sustainable development in the fashion industry –  you´re also standing up for human rights. What would you say is important in your everyday life to contribute to a more conscious and caring community?

– To me it´s important that you dare to stand up for your values and raise your voice when something feels wrong. It´s also important to take time for people around us. It's easy to blame the "society" when something is bad or blaming media or social media, but according to me we all have a responsibility for the society we are creating. Thank you so much Natalie for sharing your story  – we wish you all the best with your up coming chapter. 

xx 

Lisa and Julia Bläckt
sisters and co-founders of Cornelia Sun Collective__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
IN SWEDISH 


Alla våra kreationer bär på berättelser ifrån kvinnor i Indien och Nepal som tidigare burit dessa textilier som traditionella saris. Du har nu tagit vid och tillskriver din mönsterskapelse dess fortsatta historia. Vad handlar ditt nästkommande kapitel om och vilka sammanhang väljer du att bära din kimono? 

– Mitt nästa kapitel handlar framförallt om kvinnors, och mitt eget, ägande. Att fullt ut äga min egen tid, bolaget jag jobbar på och min historia. 
Jag klär mig ofta i mycket svart och vitt men vill att hösten ska bli färggrann – och då passar Cornelia Sun perfekt. 
 

Vad innebär begreppet hållbart mode för dig?
 

– Att hållbarheten finns i hela kedjan; från produktion med bra villkor, till att plaggen vårdas ordentligt hos slutkonsument i stället för att bli ett slit- och slängplagg. Det finns många stora kedjor som producerar mängder med kläder som sedan slängs. Jag kan inte komma på något mer omodernt än att jobba så. 


Vad är dina tre bästa tips på hur man med enkla medel kan skapa positiv förändring genom sin garderob? 

– Kvalitet framför kvantitet, att ta hand om sina kläder så att de håller länge samt att välja varumärken med omsorg. Det pratas ibland om att konsumentkraften är begränsad och inte gör speciellt stor skillnad i det stora hela; men jag tror och hoppas att det inte kommer att vara en sanning i framtiden. 


Genom att bära Cornelia Sun Collective är du med och står upp för en mer hållbar utveckling inom mode samtidigt som du står upp för mänskliga rättigheter. Vad skulle du säga är viktigt i vardagen för att skapa en ökad gemenskap och omtanke i vår omgivning?

– Att våga stå upp för sina värderingar och säga ifrån när någonting inte känns schysst. Samt att vi tar oss tid för människor omkring oss. Det är lätt att skylla på ”samhället” när någonting är dåligt. Eller att skylla på media, sociala medier eller liknande. Men vi har alla ett ansvar för det samhälle vi är med och skapar. 


Tack snälla Natalie för din medverkan – stort lycka till med allting du åtar dig!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________