30-50% SALE - we´re closing down #loveandletgo

HER STORY MATTERS – WITH CHRISTINA KNIGHT
Christina Knight is a Creative Director and Copywriter with over 30 years' experience of the advertising industry. Apart from winning awards for numerous creative campaigns and running her own agency, she is also well-known for driving change in the industry, promoting gender equality, diversity and representation. She has written two books on the topic "Mad Women - A Herstory of Advertising" (2013) and "Not Buying It" (2018). She lectures all over the world and also advocates gender equality through being a board member both of WaterAid, Fredrika Bremer Förbundet and The Amazing Society.

 
________________


Each garment in our collection is made out of up-cycled textiles with stories to tell. These fabrics have previously been worn by women in Nepal and India as traditional saris. You are now the co-writer of this print and it´s time for you to tell your story. What is your next chapter about and in which context do you prefer to wear your kimono? 


Nowadays, my kimono comes with me on all my trips, especially to Italy where I go several times a year. It's so easy to pack, but above all it is the perfect conversation piece, to start talking about 'her story' - the part of history that still remains untold, all over the world. Women make up 51% of humanity, but so far only a very small part of history, despite the fact that women have contributed historically both within science and art as well as within politics and business. That will change now that we all wear our beautiful kimonos and continue weaving her story.


What does the concept of sustainable fashion mean to you?

For me it means choosing consciously - finding out where and how the garment was produced, to support designers and manufactures who have made an effort to work in a sustainable way. It also means handing down clothes you do not wear anymore to someone else who will appreciate them and last, but not least, thinking twice before buying something you don't really need. If you really feel like treating yourself, try second hand, vintage  or clothes swapping with friends and co-workers. In that way you also gain a garment with a herstory. 
Christina Knight has written two books and she also lectures all over the world. Here in her beautiful Cornelia Sun kimono. What are your three best easy-going tips on how to make a positive change through your wardrobe? 


I'm very inspired by street fashion - to see how others combine and carry their clothes. It is very much a question of rediscovering garments, the ones at the far back of your wardrobe, to combine and carry them in an unexpected way. That way everything appears as new, although each individual garment is actually old. If I could sew, I would also alter garments to renew them. So my three tips are: combine garments in a new, unexpected way, alter by sewing and - the third one - borrow or swap clothes with your friends! 


By wearing Cornelia Sun Collective, you're not only promoting a more sustainable development in the fashion industry –  you´re also standing up for human rights. What would you say is important in your everyday life to contribute to a more conscious and caring community?


Curiosity and respect - don't fear the unknown, the other,  but respect people, cultures and traditions that are unlike yours. As long as there is respect for humanity, democracy and ethics, be open minded and ask questions and get to know new people and new cultures.  I am convinced you will discover that us humans, despite our differences,  are quite alike, when it comes to fundamental needs, to fears and dreams and that will strengthen us together to save and enjoy our beautiful planet, Mother Earth.

 
Thank you so much Christina for sharing your story  – we wish you all the best with your up coming chapter. 

xx 
Lisa and Julia Bläckt
sisters and co-founders of Cornelia Sun Collective____________________________________________________________________________________________________________________________________________________IN SWEDISH

 
Christina Knight är Creative Director and Copywriter med över 30 års erfarenhet av kommunikationsbranschen. Förutom att hon vunnit et tantal priser för kreativa kampanjer och drivit sin egen byrå, är hon också känd för att aktivt arbeta för ökad jämställdhet, mångfald och representation. Hon har skrivit två böcker på ämnet - "Mad Women - A Herstory of Advertising" (2013) och "Not Buying It" (2018). Hon föreläser över hela världen och jobbar också för jämställdhet som styrelsemedlem i WaterAid, Fredrika Bremer Förbundet och The Amazing Society.

___________


Alla våra kreationer bär på berättelser ifrån kvinnor i Indien och Nepal som tidigare burit dessa textilier som traditionella saris. Du har nu tagit vid och tillskriver din mönsterskapelse dess fortsatta historia.. vad handlar ditt nästkommande kapitel om och vilka sammanhang väljer du att bära din kimono?

Min kimono följer numera med på alla mina resor, framför allt till Italien dit jag åker flera gånger om året. Dels är den lätt att packa, men framför allt är den också ett utmärkt 'conversation piece' för att börja prata om 'herstory' - den del av historien som ännu till stor del återstår att berättas, i alla delar av världen. Kvinnor utgör 51% av mänskligheten, men är än så länge bara en mycket liten del av historieskrivningen, trots att kvinnor bidragit historiskt inom  allt från vetenskap och konst till politik och näringsliv. Det blir det ändring på nu när vi alla bär våra vackra kimonos och fortsätter berätta 'herstory'.
 
Vad innebär begreppet hållbart mode för dig? 
 
För mig innebär det medvetna val - att ta reda på var och hur ett plagg tillverkats, så att jag kan stödja designers och tillverkare som har ansträngt sig för att skapa mode på ett hållbart sätt. Det innebär också att lämna vidare kläder som du inte längre använder till andra som kan behöva och uppskatta dem, och sist, men inte minst, att tänka till ett varv extra innan du köper kläder som du egentligen inte behöver. Om du verkligen vill unna dig något så satsa på second hand, vintage eller ordna en klädbytar-kväll med vänner och arbetskamrater. På så sätt får du också ett plagg med historia - Herstory !


Vad är dina tre bästa tips på hur man med enkla medel kan skapa positiv förändring genom sin garderob? 

Jag inspireras mycket av streetmode - att se hur andra kombinerar och bär plagg. Det handlar mycket om att återupptäcka gamla plagg, de som hänger längst in i garderoben, och bära dem på ett oväntat sätt i nya kombinationer. Då blir klädseln ny, fastän varje enskilt plagg inte är nytt. Om jag kunde sy skulle jag också sy om plagg så att de blir som nya! Så man tre tips är: kombinera på ett oväntat sätt, sy om - och de tredje tipset - låna eller byt kläder med dina kompisar!


Genom att bära Cornelia Sun Collective är du med och står upp för en mer hållbar utveckling inom mode samtidigt som du står upp för mänskliga rättigheter. Vad skulle du säga är viktigt i vardagen för att skapa en ökad gemenskap och omtanke i vår omgivning?


Nyfikenhet och respekt - var inte rädd för det okända, utan respektera andra människor, kulturer och traditioner även om de inte liknar dig och dina. Så länge det finns respekt för mänskligheten, för demokratin och etiken, så var öppen och ställ frågor så att du lär känna nya människor och nya kulturer. Jag är övertygad om att du kommer att upptäcka att vi människor, bortom våra olikheter, ändå är väldigt lika när det kommer till grundläggande behov, rädslor och drömmar och denna upptäckt kommer att stärka oss tillsammans i vår önskan att rädda och njuta av vår fantastiska planet, Moder Jord.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________